viernes, 3 de octubre de 2014

LA BIBLIOTECA DE L'AULA

La biblioteca d'aula ocupa un lloc especial en les nostres aules. Cada aula disposa d'un racó amb prestatgeries on exposar els llibres que setmanalment la biblioteca renova. Les prestatgeries faciliten i agilitzen l'elecció de llibres, ja que estan exposats permanentment, i si no troben un llibre que els agradi, poden anar a la biblioteca a escollir un.Des de la comissió de biblioteca escolar es prepara una caixa de llibres per a cada aula amb l’objectiu de crear un espai lector més pròxim i quotidià en l'ensenyament-aprenentatge dels alumnes. Aquesta capsa passada una setmana es renova, per tal que tots els curs accedeixin a les novetats de la temporada i l'activitat es mantingui viva i motivadora.

 

Donat que un dels projectes d'escola és potenciar l'hàbit lector, cada matí a primera hora fem una estona de lectura individual silenciosa, uns 15 min. i l'alumnat utilitza aquests llibres com a material per llegir. 

Alguna d'aquestes estones, es combina amb la lectura en veu alta del mestre/a, per tal mostrar i anar creant en els alumnes un model de lectura correcte. D'aquesta manera es treballen objectius com:

Practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica.
Afavorir la comprensió lectora.
- Esdevenir una activitat generadora de debat o de tertúlia literària.
Afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari.
Prendre consciència de l’organització de la informació.
Treballar alguns aspectes gramaticals.

Per tal que l'alumnat porti un control dels llibres, contes o còmics llegits, aquest curs 2015-2016 s'han fet uns punts de libre on anoten quan comencen i acaben el llibre.
A més els alumnes poden recomanar els llibres que llegeixen a altres companys/es de l'aula i de l'escola. Tenen unes fitxes de recomanacions on anoten les dades del llibre, expliquen perquè el recomanen i se'ls fa una fotografia on mostren el llibre al públic. Aquestes recomanacions després es pengen en un espai pròxim a la biblioteca escolar i els/les alumnes i famílies del centre poden llegir les opinions de cada exemplar.No hay comentarios:

Publicar un comentario